منوی سایت
این فرم جهت ثبت اطلاعات و ارسال رزومه جهت استخدام نیروهای مورد نیاز می‌باشد
* ضروری
* نام :
* نام خانوادگی :
* تاریخ تولد :
* شماره ملی :
* شماره همراه :
* وضعیت تاهل :
شغل مورد نظر جهت همکاری :
* وضعیت نظام وظیفه :


حقوق مورد نظر :
نحوه آشنایی با تفلون سازان :
ارسال فایل رزومه :
* کد تصویری