منوی سایت
گروه صنعتی تفلون سازان بر اساس خط‌مشی خود, مشتری مداری را سرلوحه اهداف خود قرار داده و خود را مجموعه همواره در میسر آموزش می‌داند و معتقد است اصول حفظ محیط‌زیست، در کنار تأمین رفاه پرسنل مجموعه و حفظ منافع  تأمین‌کنندگان مواد اولیه اصول اساسی کار تجاری بوده و پیشرفت و رشد مجموعه منوط به آن است.